• تماس با ما

آدرس :

کامیاراخ خیابان خلفای راشدین مجتمع فرهنگی وهنری،اداره فرهنگ وارشاداسلامی کامیاران

شماره تماس :

تلفن مستقیم رئیس اداره  08735534515  روابط عمومی  08735526100 فکس 08735530578

کد پستی : 

6631699963

آدرس پست الکترونیک (ایمیل) :

kamyaran@farhang.gov.ir